O nas

OGOŁNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE

 

Działamy zgodnie ze STATUTEM Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Naszymi celami jest:


1. tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia;
3. popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
5. dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
6. doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

Cele realizujemy przez:


1. występowanie do organów państwowych z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia;
3. reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5. występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;
6. podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych;
7. udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia;
8. promowanie wiedzy i fachowości pracowników służby bhp poprzez dobrowolną certyfikację kompetencji w zakresie bhp;
9. podejmowanie działań w zakresie tworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tworzymy nowe standardy pracy, przestrzegamy zasad etyki zawodowej. 

Przyłącz się, działaj razem z nami, poprawiaj warunki pracy swojej i swoich pracowników!