Misja i Cele

 

Twoje bezpieczeństwo NASZYM POWOŁANIEM

 

 

- wyrażamy opinię w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczństwem i higieną pracy,

- reprezentujemy i bronimy interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,

- popularyzujemy problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbamy o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przestrzegamy zasad etyki zawodowej oraz doskonalimy umiejętności i wiedzę członków.